GaleriaTeam Building

Zadanie, którego celem jest budowanie efektywnego zespołu realizujemy poprzez rozbudzanie więzi grupowych, współpracę opartą na wykorzystaniu indywidualnych cech charakteru poszczególnych uczestników, komunikację i integrację, gdzie dotychczasowe „Ja” ustępuje miejsca „My”. Oferujemy szeroką gamę aktywności w najróżniejszych, również ekstremalnych warunkach.

W ramach projektów o charakterze Team Building nasi Goście m.in. wspólnie mierzą się z zadaniami, których realizacja wymaga współpracy i podejmowania odpowiedzialnych wyborów, opracowują strategie, podejmują wspólnie „akcje ratunkowe”.